News & Activities

 

More than mere Spectacle: Inaugurations and Coronations in the Habsburg Monarchy, 1700-1848 
(Universiteit Gent, 15-16 september 2016)

Dit internationale congres belicht vanuit historische, rechtshistorische en kunsthistorische hoek de politieke betekenis van inhuldigingen en kroningen en de bijhorende Te Deums, blijde intredes, artilleriesalvo's en andere festiviteiten in de 18e en vroege 19e eeuw. Aan de hand van nieuw onderzoek wordt toegelicht welk staatkundig belang deze ceremoniën hadden, welke ritueel-symbolische boodschappen de deelnemers probeerden te verspreiden, hoe zij deze ceremoniën benutten om belangen te behartigen en eisen door te drukken, en hoe deze inhuldigingen en kroningen steeds opnieuw aan de actualiteit werden aangepast. Daarbij komt onder andere de impact van verlichte ideeën, van de democratische revoluties en van opkomend nationalisme aan bod.    
 
Meer informatie over de invalshoeken, het programma en de gegevens voor aanmelding kunnen worden gevonden op: morethanmerespectacle.wordpress.com

 

 

Meeting
Wednesday, February 3, 2016
STAM
Doctorandi Present Their Research

 

Program

10:15-10:30      
Reception with coffee and tea

10:30-11:00      
Michiel Van Dam, "La révolution des temps: historiografie en politiek in de pamfletliteratuur tijdens de Brabantse Omwenteling (1787-1790)"

11:00-11:30      
Marjolein Schepers, "Poor migrants or strange labourers? Rural-urban relations in migration regulation in eighteenth century Flanders"

11:30-12:00      
Nick Van den Broeck, "Paying for deservedness? Poor relief administration, entitlement and local economies in the Southern Low Countries, 1750-1830"

12:00-13:00     
Lunch

13:00-13:30      
Wim De Winter, "Perspectieven voor een vergelijkende cultuurgeschiedenis van de Oostendse Compagnie's interacties in Bengalen en China"

13:30-14:00      
Ans Vervaeke
, "To litigate or not? The accessibility and use of civil courts in the Franc of Bruges during the eighteenth century"

14:00-14:30      
Thomas Jacobs, "Manasseh ben Israel vs. William Prynne: negotiating Jewish identity in public discourse and public policy under Cromwell"

Following the presenations, there will be an opportunity to visit the STAM

Participation is free, but please register before Monday, January 25, with Michael Limberger: Michael.Limberger@UGent.be

 

 

Publication (2014) Tribute, Trade and Smuggling

Tribute, Trade and Smuggling

 

Contents

Publication (2014) A Constellation of Courts. The Courts and Households of Habsburg Europe, 1555-1665

A Constellation of Courts. The Courts and Households of Habsburg Europe, 1555-1665

 

 

Publication (2012) Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd. Herwerkt.

Voorblad: Een inleding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd, Herwerkt

 

Contents and Foreword

 

Meeting

Friday, April 26, 2013, Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek
Room 5C402 

Program

9:45    Reception with coffee and tea 
10:00  Jean-Charles Speeckaert: "Les ambassadeurs de France à Bruxelles dans la seconde moitié du XVIIIe siècle: pratiques et réseaux. La construction d’une relation pacifiée"
10:20  Vicky Vanruysseveldt: “Rondtrekkende artiesten in Brabant in de tweede helft van de 18de eeuw”
10:40  Discussion
11:10  Shipé Guri: “Les hôtels aristocratiques à Bruxelles au XVIIe siècle”
11:30  Boris Horemans: “De Brusselse bouwsector in de zeventiende en de achttiende eeuw”
11:50  Discussion
12:30  Lunch in Le Mess

 

Publication (2011) Agentes e Identidades en Movimiento

Contents and Introduction