Tim De Doncker

Contact info

  • Teaching Assistant
  • Address: Vakgroep Geschiedenis, Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 35, B-9000 Gent
  • Telephone: +32 (0)9 331 02 40
  • Fax: + 32 (0)9 331 02 99
  • E-mail: Tim.DeDoncker@ugent.be

Research interests

City history, cultural history, art history, corporations, academies, and craft guilds  

Current and past research projects

IAP research project 'City and Society in the Low Countries (1200-1850): the 'condition urbaine': between resilience and vulnerability'.  

Representative publications

  • De Doncker, T. "De Gentse Sint-Lucasgilde: kunstenaars in de periode 1574-1773. Een prosopografische benadering." In: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, LXI (2007), pp. 213-264.
  • De Doncker, T. Hupsicheyt en hantgedaet: kunstacademie en ambachtsgilden te Gent ca. 1748-1800, Unpublished Ph.D. thesis, Ghent, 2013.
  • De Doncker, T. "Strategieën smeden: goud- en zilversmeden in achttiende-eeuws Gent tussen ambacht en academie.” In: Stadsgeschiedenis, VII (2012), 2, pp. 165-182.

Full publication list

UGent bibliografie