Maja Mechant

Contact info

  • PhD fellow
  • Address: Vakgroep Geschiedenis, Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 35, B-9000 Ghent
  • Telephone: +32 (0)9 331 02 53
  • Fax: + 32 (0)9 331 02 99
  • E-mail: Maja.Mechant@ugent.be

Research interests

Social and economic history; historical demography, urban history; history of work; history of crime; history of marginalized groups.  

Current and past research projects

FWO Ph.D. fellowship: 'Vrouwen met een uitzonderlijke overlevingsstrategie? De levenslopen van prostituees in Brugge. 1750-1790.' Promotor: Prof. dr. I. Devos

Representative publications

Mechant, M., De Langhe, S., De Veirman, S., Devos, I., and Matthys, C. "Mogelijkheden en beperkingen van de levensloopanalyse voor het vroegmoderne demografisch onderzoek in Vlaanderen." In: K. Matthijs, J. Kok and H. Bras, Leren van historische levenslopen, Leuven/Den Haag, Acco, 2012, pp. 75-95. (Jaarboek: 2012).

Mechant, M. "'Why did she not live with her husband and how was she able to support herself?' Grass widow prostitutes in eighteenth century Bruges." In: A. Schmidt, I. Devos and J. De Groot (eds.) Singles in the cities of North-West Europe, ca. 1000-2000, Basingstoke, Palgrave, 2014, forthcoming.

Mechant, M. "Prostitutes social profiles." In: M. Rodriguez Garcia, L. Heerma van Voss and E. van Nederveen Meerkerk (eds.) Selling sex in the city. Prostitution in world cities, 1600 to present, Amsterdam, Brill, forthcoming.

Full publication list

UGent bibliografie