Koenraad Buyens

Contact info

  • Visiting lecturer
  • Address: Vakgroep Geschiedenis, Pleinlaan 2, B-1050 Brussels
  • Telephone: + 32 (0)2 629 13 70
  • E-mail: koenraad.buyens@vub.ac.be

 

Research interests

Art and music in social, political and ideological perspective

Representative publications

  • Buyens, K., "Muziek en natievorming in België: het muziekleven te Brussel, 1830-1850". In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 121 (2006), pp.393-417. 
  • Buyens, K.,. "Het muziekleven te Brussel, 1740-1780. Een sociaal-historische verkenning". In: De Achttiende Eeuw, 37 (2005), pp.135-155. 
  • Buyens, K., Musici aan het hof De Brusselse hofkapel onder Henri-Jacques De Croes (1749-1786): een sociaal-historische studie. Brussels, VUBPress, 2001.

Full publication list

VUB bibliografie