Annelore Brantegem

Contact info

Research interests

The trajectories of immigrants in the Antwerp and Brussels luxury industries (late 18th, early 19th century).

Current and past research projects

FWO- research project: 'De integratie van immigranten-ambachtslieden in stedelijke arbeidsmarkten: het hertogdom Brabant van ca. 1450 tot ca; 1800 (casussen: Antwerpen en Brussel)' ['Integration of Artisan-Immigrants into Urban Labour Markets: The Duchy of Brabant, 1450-1800 (cases: Antwerp and Brussels)']. Promotor Hugo Soly, co-promotor Catharina Lis. Duration 2006-2009.

Representative publications

  • Brantegem A., "Een gemeenschap in transformatie. Enkele implicaties van de sociale emancipatie van de joodse minderheid te Brussel, 1795–1830." In: Noordbrabants Historisch Jaarboek, 26, pp.152–169.
  • Brantegem A., "Migratie naar Brussel in de lange negentiende eeuw. La migration vers Bruxelles durant le long dix-neuvième siècle." In: Charlotte Debroux (ed.), Herinnering & Migratie. Mémoire & Migration. Memory & Migration, Brussels, AMVB, 2009, pp.14–51.

Full publication list

VUB bibliografie