Tim De Doncker

Name: Tim De Doncker
Position: Voluntary associate
Institutional affiliation(s): Ghent University 

Email: tim.dedoncker@ugent.be
Work phone: /
Mailing address:
History Department
UFO, Ghent University
Sint-Pietersnieuwstraat 35
9000 Ghent
Belgium

Field(s) of study: Academies, craft guilds, drawing schools, art, art production, art market, education, Early Modern history, city history

 

Current project(s): /

 

Past project(s):

  • City and Society in the Low Countries (1200-1850): the ‘condition urbaine’: between resilience and vulnerability. (IAP project).
  • Hupsicheyt en hantgedaet. Kunstacademie en ambachtsgilden (ca. 1748-1800). (Doctoral research, IUAP-project).

 

Representative publication(s):

  • T. De Doncker, “De Gentse Sint-Lucasgilde: kunstenaars in de periode 1574-1773. Een prosopografische benadering,” Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, nr. 61 (2007): 213-64.
  • T. De Doncker, “Strategieën smeden. Goud- en zilversmeden in achttiende-eeuws Gent tussen ambacht en academie,” Stadsgeschiedenis 2, nr. 7 (2012): 165-82.
  • T. De Doncker, “Hupsicheyt en hantgedaet: kunstacademie en ambachtsgilden te Gent ca. 1748-1800” (PhD diss. Ghent University, 2013).
  • T. De Doncker and P.-J. Lachaert, “Een kleurrijk figuur: Jean-Baptiste Joseph Wynantz (1795 – na 1829),” in Kleurrijk. Wynantz & Gent omstreeks 1820, eds. Marie Christine Laleman et al. (Ghent: Snoeck, 2015), 19-26.
  • T. De Doncker, P.-J. Lachaert, and S. Calle, “Gand nelle stampe italiane nella prima metà del XIX secolo,” in Imprenditori dell’immagine. Le vicende dei tesini in Belgio, eds. Elda Fietta & Marie-Christine Claes (Pergine Valsugana: Publistampa Edizioni, 2016), 77-86, 125-128.
  • T. De Doncker, “Vroeg geleerd is jong gedaan. De betekenis van het academisch tekenonderricht voor de Gents-Brugse illustrator en kunstschilder Franciscus van Paemel (1756-1792),” Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis – Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, nr. 85 (2016): 29-47.
  • T. De Doncker, S. Calle, and P.-J. Lachaert, “Gent in een album en aan de muur. Italiaanse prentenhandelaars in Gent in de 19deeeuw,” in Gentse geschiedenissen ofte, nieuwe historiën uit de oudheid der stad en illustere plaatsen omtrent Gent, eds. Koen De Groote and Anton Ervynck (Ghent: Stadsarcheologie Gent en het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, 2017), 275-84.

 

Website(s):